Pooling Partners
Menu sluiten
Kies uw land/regio
Europe’s #1 integrated full-service pooler and producer of pallets and boxes.

Column 8 van Ingrid Faber in het Financiële Dagblad: Goed idee en toch verboden: oude pallets als biomassa

Column 8 van Ingrid Faber in het Financiële Dagblad: Goed idee en toch verboden: oude pallets als biomassa

In maart tekenden de grote energiebedrijven en verschillende Nederlandse milieuorganisaties het Convenant Duurzaamheid Biomassa. Doel: het realiseren van duurzame energie. De groei van hernieuwbare energie wordt volgens het akkoord onder meer bereikt door de bijstook van biomassa in kolencentrales. Dat is ook juist, want anders dan het verbranden van kolen of aardgas verloopt het verbranden van hout CO2-neutraal.

Groeiende bomen nemen CO2 op uit de lucht. Deze CO2 komt bij verbranding weer vrij, net als bij het vergaan van het hout in het bos tot humus. Hout is een bijzonder duurzame brandstof, mits op een goede manier gestookt: niet op een te lage temperatuur en met voldoende aanvoer van lucht.

Aan de bijstook van die biomassa in het Convenant zijn echter wel voorwaarden gesteld, zoals: de biomassa moet uit duurzaam beheerde bossen komen. Bijzonder is dat daarbij gesproken wordt over FSC-hout of gelijkwaardige certificeringssystemen. FSC-hout heeft zijn oorsprong in tropische bossen. De meeste ‘goedgekeurde’ bossen in de wereld zijn PEFC-gecertificeerd. Er is nog een lange weg te gaan voordat 100% van de bossen wereldwijd gecertificeerd is. Nu is dat slechts zo’n 10%.

In het convenant wordt gesproken over een stimuleringsprogramma dat erop gericht is om meer kleine bos- eigenaren in Noord-Amerika een FSC-certificering te laten behalen. De opstellers van het convenant gaan er namelijk vanuit dat Noord-Amerika een belangrijk toeleveringsgebied van biomassa voor Nederland is.

Echter, wat is er dan mis met het Europese hout?

Het zou veel beter zijn als we deze doelstelling dichter bij huis zouden optuigen. In Europa is op dit moment 47% van het bos gecertificeerd. Laten we eerst dat percentage opschroeven voordat we bossen in Amerika financieel gaan ondersteunen bij het certificeren.

En er zijn meer bureaucratische belemmeringen. Zo is het ondoenlijk om in Nederland de bomen langs de kant van de wegen te certificeren voor duurzaam bosbeheer. Dit hout zou dus in de toekomst niet gebruikt mogen worden voor duurzame verbranding, terwijl het zich daar uitstekend voor leent.

Een ander — en misschien wel grootste — ‘probleem’ waar we tegenaan lopen is gebruikt hout. 95% van de houtproducten (papier en karton niet meegerekend) zijn houten pallets. Per jaar worden er in Europa ongeveer een half miljard nieuwe éénmalige pallets geproduceerd. Dat is ongeveer 23 miljoen kubieke meter hout per jaar. Deze pallets worden een aantal keren gebruikt en gerepareerd en uiteindelijk versnipperd tot houtsnippers die uitermate geschikt zijn voor verbranding in biomassacentrales.

Maar aan gebruikte pallets is niet te zien is of ze geproduceerd zijn uit PEFC- of FSC-gecertificeerd hout. Daarom worden ze uitgesloten voor biomassaverbranding. Echt een gemiste kans. Volgens de Ladder van Lansink — een standaard voor afvalbeheer — zou dat ook een juister gebruik van een grondstof zijn: het product wordt eerst zo vaak mogelijk hergebruikt, dan wordt het gerecycled (reparatie) en als het écht niet meer anders kan wordt het gebruikt voor duurzame energieopwekking.

De ambitie van het Convenant Duurzaamheid Biomassa is dat in 2020 100% van de biomassa FSC- of gelijkwaardig gecertificeerd is. Het streven naar duurzame energie is mooi, maar de uitvoering ontbeert de goede, voor de hand liggende oplossingen.